Prevádzkový poriadok táboriska Rybárik.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Názov zariadenia :  Táborisko Rybárik
Adresa: Š. Záhorského 1686/45, 962 31 Sliač
Prevádzkovateľ: ALCEDO, s.r.o.
IČO: 46 185 194
Tel.: 0905249808
E-mail: dinovci@bufetrybarik.sk
 1. Ubytovanie a pobyt hostí v táborisku Rybárik sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom.
 2. Hosť sa pri príchode do táboriska ohlási personálu bufetu Rybárik, kde zaplatí pobytový poplatok podľa cenníka za pobyt a dostane identifikačný náramok potvrdzujúci platbu .
  Cenník ubytovacích poplatkov :
  Dieťa do 3 rokov grátis
  Osoba nad 3 roky 5 €
  Prenájom ohniska mimo ubytovaných hostí je 2 € na  osobu,
  minimálny poplatok za prenájom je 10 €.
  Personál hosťovi vystaví potvrdenie o zaplatení poplatku .
 3. Hostia majú k dispozícii dve táboriskové plochy pre cca 10 a 20 stanov s ohniskami, drevo neposkytujeme.
 4. V areáli bufetu Rybárik sa nachádzajú splachovacie WC a sprchy s teplou vodou. Použitie spŕch je zahrnuté v poplatku za pobyt . Sprchy sa zamkýnajú vždy ráno 9,00 hod.
 5. Hosť je povinný odkladať odpad iba do odpadových nádob.
 6. Hosť je povinný zakladať oheň, variť a umývať riad iba na miestach na tento účel určených.
 7. V čase od 22.00 hod. do 06.00 hod je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 8. Vstup so psom do areálu bufetu Rybárik je povolený za podmienky, že majiteľ bude mať psa na vodítku. Majiteľ je povinný odstrániť výkaly svojho psa.
 9. Prevádzkovateľ táboriska nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené hosťom treťou osobou.
  Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2020 a platí do odvolania

Otváracie hodiny

Bufet Rybárik
JÚN - AUGUST
Pondelok - Piatok
16.00 - 21.00 hod.
Sobota
10.00 - 22.00 hod.
Nedeľa
10.00 - 20.00 hod.

Galéria

Návštevy

Dnes: 14

Celkom: 34043

Online: 0

Naši partneri

Počasie